3 showroomunit en 5 bedrijfsunits “Torenzicht fase 3” te Utrecht

Deze 3e en laatste fase van het project “Torenzicht” wordt gerealiseerd op Bedrijfsterrein Oudenrijn te Utrecht (De Meern) en is gelegen aan Gessel. Deze 3e fase omvat 3 vanaf de doorgaande Oudenrijnseweg zichtbaar gelegen showroomunits en 5 bedrijfsunits. De showroomunits en de bedrijfsunits kunnen aan elkaar gekoppeld worden.

De showroomunits hebben een begane grond oppervlakte van circa 161 m² en worden standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer, terwijl de bedrijfsunits een begane grondoppervlakte van circa 70 m2 kennen en, op de units 54 en 55 na, eveneens standaard worden voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer. Alle units hebben een hoogte van circa 9 meter en zijn voorzien van een hoge overheaddeur van 4,20 meter en een afzonderlijke loopdeur. In de showroomunits geeft de loopdeur toegang tot een afgesloten trapopgang naar de verdieping, terwijl unit 60 bovendien beschikt over een dubbele toegangsdeur in de zijgevel. De andere showroomunits beschikken over een extra loopdeur in de staatgerichte gevel.

ONTWIKKELING

De ontwikkeling van project "Torenzicht fase 3" is in handen van Twins XXXVI b.v. uit 's-Gravenzande. Twins heeft inmiddels met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Breda, Den Haag, Groningen, Hoofddorp, Mijdrecht, en Zevenbergen.

VERKOOPBEGELEIDING

De verkoopbegeleiding is in handen van de eigen verkooporganisatie van Twins Investments en van Brecheisen Bedrijfsmakelaars te Utrecht. Voor al uw verkoopvragen kunt u hier terecht.

APPARTEMENTSRECHTEN

De in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven grond en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik daarvan. Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/ of te verkopen/verhuren.

Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit en telefoon).

Naast het eeuwigdurende erfpachtrecht van de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-erfpachter van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

VERENIGING VAN EIGENAREN (VVE)

Voor het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke delen, waaronder het gemeenschappelijke buitenterrein, wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren (kortweg VvE) opgericht waarvoor thans een beheerder is aangesteld.

FINANCIERING

Bij het sluiten van de koop wordt een koopen aannemingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde fnanciering worden opgenomen. Binnen 21 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen.

BETALINGEN

De kopers betalen in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

AANVANG EN OPLEVERING

Zodra de bouwvergunning is verleend en 50% van de units is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 9-10 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen ruwe begane grondvloer).

AFWERKING

Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen. Zie hiervoor ook de technische omschrijving.

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG), aangezien door de casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol BRL 9500-06 een energielabel te kunnen opstellen.

Afhankelijk van de gebouwfuncties die koper aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de verplichting tot afmelden van een energielabel. Koper neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en tijdig laten afmelden van dit energielabel, hierbij inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van het Bouwbesluit.

TEKENING

Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer

 • Hoogte

  Gebouwhoogte van circa 9 meter

 • Isolatie

  Goede gevel- en dakisolatie

 • Locatie

  Voldoende parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Flexibel

  Zeer flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere kantoor, keuken en/of tweede toilet

 • Afwerking
 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 4,2 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar)

 • Toiletruimte

  Standaard voorzien van toiletruimte met toilet en fonteintje

 • Nutsvoorzieningen

  Gas, elektriciteit en water afgedopt aangebracht in de meterkast

 • Oplevering

  Standaard casco oplevering, afbouw op maat is bespreekbaar

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen